Selamat menyaksikan Tari Rantak Melayu, Panggung Gembira 690, Identity Generation