Gontor TV
More videos: https://gontor.tv/

Also tagged with: Gontor TV, Pondok Pesantren, Edutainment, Islam, Muslim, Indonesia, Ponorogo, Jawa Timur, Pondok Modern, Pesantren, Panggung Gembira, Tari daerah, Tari Indonesia, Indonesian Dance, Tari Aceh, Tari Saman, Tari Aceh Full