Di kira ada kemungkaran.. di kanan ada kebenaran.. manusia selalu dihadapkan pilihan yang kan berlawanan.. baik burukkkah yang kan jadi pilihan…semuanya ada dalam hatimu.. janganlah kau salah mengarah