Kursus Mahir Lanjutan ini dilaksanakan di kampus 6 Magelang, sebagai sarana pendidikan dan bekal santri kelas 6 KMI