Alhamdulillah… Tilawah ini, dengan segala kelebihan dan kekurangan manusiawinya, mendapat nilai 10. Semoga yang bersangkutan tetap istiqomah dan tawadhu.

Panggung Gembira 692 – Inspiring Generation

Qiroah Mujawwadah