Dalam episode Jendela Pustaka kali ini, Alfy menjelaskan dua buah buku yang berkaitan erat dengan pendidikan, khususnya pendidikan anak.

Tanpa bimbingan dan didikan yang baik dari orang tua, seorang anak akan menjadi tidak terarah dan kehilangan pegangan, Orangtualah yang paling bertanggungjawab untuk memberi pendidikan Islam dan akhlak sejak dini.

Lokasi: Perpustakaan ISID Rabithah