Maha Adil Allah. Terkadang kita sebagai manusia menganggap sesuatu itu buruk, padahal di dalamnya terdapat suatu kebaikan.